Zespół

W naszym ośrodku zajęcia prowadzą praktycy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, sprawdzonymi metodami, pomysłami ćwiczeń, zabaw i zajęć.

Ewa Wojtyra

supernauczyciel

Dyrektor NODN „Supernauczyciel”.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność nauczycielska.
Pracowała jako polonistka w warszawskich szkołach: nr 267 i prowadzonych przez Koło nr 17 STO – podstawowej, gimnazjum i liceum im. Gombrowicza, a także w wydawnictwie MAC Edukacja jako redaktor, kierownik redakcji i zastępca dyrektora ds. wydawniczych. Redaktorka i autorka publikacji edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych, m.in. podręcznika do języka polskiego Okno na świat i płyty dla gimnazjum Słowo, obraz, teatr. Teksty kultury na języku polskim.
Jest współtwórczynią portalu Supernauczyciel.pl i założycielką NODN „Supernauczyciel”.
Prowadzi zajęcia na kursie kierowników wycieczek szkolnych oraz warsztaty na temat pracy metodą projektu. Jest autorką i współautorką szkoleń e-learningowych NODN „Supernauczyciel”.

Robert Chamczyk

supernauczycielPolonista, nauczyciel dyplomowany, trener z zakresu konstruowania zadań i wystąpień publicznych w pracy nauczyciela, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor publikacji z zakresu nauczania języka polskiego, scenariuszy godzin wychowawczych, materiałów dotyczących współpracy z rodzicami. Stały współpracownik portalu „Supernauczyciel” i Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”. 

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

supernauczycielAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – kierunek: dydaktyka języków obcych (studia magisterskie). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Jest także terapeutą integracji sensorycznej i tyflopedagogiem. Specjalizuje się m.in. w stosowaniu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – AAC (Augmentative and Alternative Communication). Jest nauczycielką dyplomowaną w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Należy do Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i Stowarzyszenia Mówić bez Słów. 

 

Ewa Dalewska

supernauczycielFilolog, pedagog i metodyk, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Dydaktyki Języków Obcych na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Ukończyła również Akademię Trenera Języków PASE.
Wieloletni lektor, nauczyciel i wykładowca, ma doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi. Od 15 lat specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolach – uczy dzieci i szkoli nauczycieli i lektorów językowych.

Elżbieta Firmanty

Nauczycielka dyplomowana. Pracuje w Przedszkolu nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz studia podyplomowe terapii pedagogicznej. Jest instruktorem origami przy Polskim Centrum Origami, trenerem systemu edukacyjnego „Zbieram, Poszukuję, Badam” – integracja przez ruch oraz trenerem programu Klucz do uczenia.

Monika Gregorczuk

supernauczycielPsychoterapeutka, trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator. Ukończyła Instytut  Psychologii na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Treningu Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. Jest zaangażowana w realizację projektów dla nauczycieli: „Profesjonalny trener” i „Profesjonalny nauczyciel”. Autorka programów szkoleniowych z zakresu kompetencji osobistych (asertywność, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, praca z grupą, zarządzanie zespołem). Wykłada na Wydziale Psychologii UW (obszar rozwijania kompetencji trenerskich).
Z zamiłowania – podróżniczka. Z natury – optymistka. Z przekonania – człowiek zakochany w pięknie i różnorodności ludzi i świata.

Józef Grygo

Ratownik medyczny, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik pogotowia ratunkowego i szpitalnego oddziału ratunkowego. Ma doświadczenie w opiece medycznej nad uczestnikami obozów harcerskich oraz jako ratownik wodny. Jest stałym współpracownikiem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”.

 

Aneta Hynowska

Nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie. Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (nauczanie początkowe) oraz studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie pedagogiki korekcyjnej – terapii pedagogicznej. Współpracuje z APS w ramach studenckich praktyk pedagogicznych. Autorka publikacji pedagogicznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Katarzyna Kasperkiewicz

Polonistka, pedagog, logopeda.  Po studiach doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z komunikacją, dykcją i emisją głosu.

Justyna Klimek

supernauczycielAbsolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Pedagogika, specjalizacja: Edukacja przez Sztukę oraz studiów podyplomowych z zakresu arteterapii. Ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie saksofonu. Jest nauczycielką muzyki w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori w Łodzi. W łódzkim Centrum Kultury Młodych prowadziła interdyscyplinarne zajęcia artystyczne, rozwijające wyobraźnię dzieci, a obecnie prowadzi podobne zajęcia w Przedszkolu Artystycznym „Żyrafki” w Warszawie. Współorganizatorka kolonii artystycznych.

Barbara Kołtyś

supernauczycielPsycholog, terapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność Psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Ukończyła także studia podyplomowe Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień na tym samym uniwersytecie oraz Kurs pomocy psychologicznej Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji Intra.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie oraz w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Współautorka książki Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu?
Prowadzi szkolenia na temat komunikacji z dzieckiem i rodzicami oraz pracy z uczniami i przedszkolakami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Anna Kozieł-Wójcik

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, była dyrektorka placówek przedszkolnych. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. Pełniła funkcję asystentki dr Ireny Majchrzak, organizowała wiele szkoleń na terenie Polski z zakresu programu Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania. Posiada upoważnienie dr Ireny Majchrzak do prowadzenia szkoleń na temat metody jej autorstwa.

Marlena Kubelczuk

supernauczycielNauczycielka języka angielskiego w Przedszkolu Publicznym "Krecik" w Warszawie. Autorka bloga Nauczycielka Angielskiego, na którym dzieli się swoimi pomysłami i autorskimi pomocami dydaktycznymi. Stara się, aby prowadzone przez nią zajęcia były dynamiczne, ciekawe, kolorowe. Nieustająco szuka tego, co zaciekawi dzieciaki i przykuje ich uwagę.

Marta Kudła

supernauczycielAbsolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek pedagogika oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna. Nauczycielka dyplomowana, pracuje w warszawskich przedszkolach nr 12 i nr . Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Ukończyła szkolenia certyfikacyjne z glottodydaktyki, kinezjologii edukacyjnej, warsztaty taneczne Klanzy, szkolenia z zakresu przeciwdziałania agresji w przedszkolu, umiejętności interpersonalnych, asertywności, zarządzania stresem, instrumentacji i układów choreograficznych do muzyki klasycznej.
Miłośniczka sztuki teatralnej w wykonaniu małych aktorów. Autorka i reżyser wielu przedstawień na scenie Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków „Lalka i ja”. W swojej pracy stara się wdrażać Korczakowską ideę praw dziecka.

Katarzyna Łaziuk

supernauczycielNauczycielka języka angielskiego z 23-letnim stażem. W pracy zwraca szczególną uwagę na uczenie otwartości i krytycznego myślenia. Uważa, że na lekcjach języka angielskiego należy mówić o prawach człowieka, tolerancji i szacunku dla inności. Prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego podczas konferencji w kraju i za granicą. Jest czynną egzaminatorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki na stanowisku Kierownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Joanna Nowak

supernauczycielPsycholog, trener, aktywnie działa w sektorze NGO. Ukończyła Instytut  Psychologii na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Akademię Kompetencji Trenerskich w Ośrodku INTRA w Warszawie, a także Kurs retoryki praktycznej i krytyki PAN oraz wiele innych szkoleń. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. Jest psychologiem szkolnym w szkole podstawowej. Od dziesięciu lat prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz obozy letnie w ramach Stowarzyszenia Abeon. Szkoli nauczycieli i wychowawców od kilkunastu lat w ramach autorskich projektów oraz we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Prywatnie pasjonatka podróży, aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

Małgorzata Owczarek

supernauczycielPsycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Specjalizuje się w rozwoju psychicznym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z organizacjami, ośrodkami edukacyjnymi i poradniami, pomagając dzieciom i rodzicom, m.in. w Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej oraz w Centrum Terapii SIMULI. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Autorka darmowego ebooka dla rodziców dzieci idących do przedszkola oraz artykułów z dziedziny psychologii klinicznej dziecka, rodziny, psychologii rozwojowej i wychowawczej dla rodziców i osób pracujących z dziećmi. Prowadzi stronę internetową www.malgorzataowczarek.pl.

Katarzyna Pernach-Brzostek

Nauczycielka dyplomowana. Od 2008 dyrektor Przedszkola nr 212 w Warszawie. Absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia magisterskie w zakresie edukacji początkowej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
Jest autorką artykułów do publikacji „Superzajęcia dla grup młodszych” wydawnictwa Raabe.

 

Małgorzata Salamon

Nauczyciel dyplomowany z 20- letnim stażem pracy z dziećmi i nauczycielami w placówkach publicznych i niepublicznych. Certyfikowany terapeuta SI. Ukończyła Pedagogikę Specjalneją (specjalność oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest pedagogiem-terapeutą w Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej nr 9 w Warszawie. Za swoje credo zawodowe uznaje myśl św. Jana Bosko: Wychowanie jest sprawą serca.

Anita Skibińska

supernauczycielNauczycielka mianowana, trener I stopnia. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (specjalności: nauka o rodzinie i edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, doradztwa  zawodowego z coachingiem i pośrednictwem pracy oraz Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense. Pracowała w Zespole Szkół w Starym Bosewie, gdzie wdrażała ocenianie kształtujące; obecnie jest dyrektorką Społecznego Przedszkola ROiSA – Rozwój i Samodzielność, w którym jest stosowane ocenianie kształtujące. Koordynuje wiele projektów w Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi w Długosiodle.  Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. na temat oceniania kształtującego, tutoringu, komunikacji interpersonalnej.

Dorota Sobierańska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Pracownik Zakładu Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletnia instruktorka kursów przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela oraz podnoszących kwalifikacje nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywnych, wspomagających rozwój i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym (drama, teatr, metoda projektów, nauczanie-uczenie się oparte na współdziałaniu, trening twórczości itp.), a także szkoleń na temat edukacji przyrodniczej w przedszkolu i szkole.
Autorka badań i tekstów naukowych dotyczących wspomnianych zagadnień, współautorka kursów e-learningowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W pracy wykorzystuje na szeroką skalę nowe technologie informacyjno-komunikacyjne
Członkini Rady Fundacji Edukacji Międzykulturowej oraz Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Małgorzata Spilarewicz

Nauczycielka dyplomowana w Przedszkolu nr 182 "Tajemniczy Ogród" w Warszawie. Pochodzi z Wrocławia, gdzie uzyskała dyplom opiekunki dziecięcej w bardzo dobrej szkole metodycznej z tradycjami. Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną, terapeutą ręki i terapeutą integracji sensorycznej, a także instruktorem Polskiego Centrum Origami i trenerem systemu Edukacja przez Ruch. Warsztaty "To, co rączki pokażą, to, co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie" są autorską propozycją, która zrodziła się z pasji, zamiłowania i doświadczenia zawodowego.

Ewa Stolarczyk

supernauczycielAbsolwentka Studium Nauczycielskiego w Zgierzu, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Surdopedagogika) i studia podyplomowe w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w zakresie „Rozwoju, informatyki i pedagogiki zdolności”. Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie, metodyk ds. edukacji wczesnoszkolnej, ekspert ds. awansu zawodowego, lider programu Intel. Nauczanie ku przyszłości, realizowanego przy współpracy firmy Microsoft. Pełni funkcję wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Warszawie. 

Dorota Trzaska

supernauczycielAbsolwentka psychologii społecznej i klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: terapia rodzin. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "Intra", Kurs Interwencji Kryzysowej, szkolenie i staże w zakresie SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania) w pracy z dziećmi.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera oraz doświadczającymi trudności rozwojowych i trudności w zachowaniu, integrując podejście SAZ i techniki pracy psychoterapeutycznej (podejście humanistyczne, poznawczo-behawioralne). Bardzo lubi współpracę z rodzicami w zakresie wspierania ich w budowaniu więzi z dziećmi i  umiejętności wychowawczych. Prowadzi psychoterapię również z osobami dorosłymi, integrując podejście neohumanistyczne (terapia skoncentrowana na emocjach, focusing). Odbyła praktyki oraz staże, pracując z dziećmi z ADHD oraz z  dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Prowadziła warsztaty dotyczące asertywności dla osób w  kryzysie bezdomności i poszukujących pracy, a także dla pacjentów oddziału terapeutycznego oraz klientów Stowarzyszenia QZmianom.
O pracy z dziećmi myśli tak: Dzieci potrzebują troski i cierpliwości. Zadaniem opiekunów jest nauczenie się okazywania akceptacji tak, by dziecko umiało ją przyjąć. Wtedy zasady i umiejętności stają się tylko dopełnieniem relacji.