NODN Supernauczyciel

supernauczycielNiepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” istnieje od 2012 roku.
26 sierpnia 2019 r. placówka otrzymała akredytację przyznaną przez Kuratora Oświaty w Warszawie.
Decyzja KO w sprawie akredytacji

Siedziba placówki znajduje się w Warszawie na Bielanach przy ul. Lektykarskiej 44.

Organem prowadzącym ośrodka jest Ewa Wojtyra, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Ewa Wojtyra Etekst.

Czytaj więcej

Zespół

W naszym ośrodku zajęcia prowadzą praktycy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, sprawdzonymi metodami, pomysłami ćwiczeń, zabaw i zajęć.

Czytaj więcej

Regulamin NODN Supernauczyciel

  1.  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” działa na podstawie statutu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
Czytaj więcej