ABC dobrego wychowawcy

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia:

  • Program wychowawczy klasy.
  • Jak kształtować relacje z uczniami i jak do nich mówić? – komunikacja budująca porozumienie, kształtująca postawy asertywne i umiejętności porozumiewania się bez przemocy.
  • Sztuka motywowania uczniów.
  • ABC metod aktywizujących.
  • Integrować, motywować, wspierać – przykładowe scenariusze godzin wychowawczych.
  • Współpraca i komunikacja z rodzicami – style komunikacji, propozycje zajęć integracyjnych dla rodziców, dobre praktyki w zakresie współpracy z rodzicami.
  • Asertywny nauczyciel – szczęśliwszy nauczyciel.

Opracowanie kursu: Ewa Wojtyra, Robert Chamczyk.

Cena: 85 zł.