Marta Kudła

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek pedagogika oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna. Nauczycielka mianowana w warszawskim przedszkolu nr 12. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Ukończyła szkolenia certyfikacyjne z glottodydaktyki, kinezjologii edukacyjnej, warsztaty taneczne Klanzy, szkolenia z zakresu przeciwdziałania agresji w przedszkolu, umiejętności interpersonalnych, asertywności, zarządzania stresem, instrumentacji i układów choreograficznych do muzyki klasycznej.
Miłośniczka sztuki teatralnej w wykonaniu małych aktorów. Autorka i reżyser wielu przedstawień na scenie Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków „Lalka i ja”. W swojej pracy stara się wdrażać Korczakowską ideę praw dziecka.

Anita Skibińska

Nauczycielka mianowana, trener I stopnia. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (specjalności: nauka o rodzinie i edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, doradztwa  zawodowego z coachingiem i pośrednictwem pracy oraz Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense. Pracowała w Zespole Szkół w Starym Bosewie, gdzie wdrażała ocenianie kształtujące; obecnie jest dyrektorką Społecznego Przedszkola ROiSA – Rozwój i Samodzielność, w którym jest stosowane ocenianie kształtujące. Koordynuje wiele projektów w Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi w Długosiodle.  Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. na temat oceniania kształtującego, tutoringu, komunikacji interpersonalnej.

Katarzyna Kasperkiewicz

Polonistka, pedagog, logopeda.  Po studiach doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z komunikacją, dykcją i emisją głosu.

Justyna Klimek

Justyna KlimekAbsolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Pedagogika, specjalizacja: Edukacja przez Sztukę oraz studiów podyplomowych z zakresu arteterapii. Ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie saksofonu. Jest nauczycielką muzyki w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori w Łodzi. W łódzkim Centrum Kultury Młodych prowadziła interdyscyplinarne zajęcia artystyczne, rozwijające wyobraźnię dzieci, a obecnie prowadzi podobne zajęcia w Przedszkolu Artystycznym „Żyrafki” w Warszawie. Współorganizatorka kolonii artystycznych.

Barbara Kołtyś

Psycholog, terapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność Psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Ukończyła także studia podyplomowe Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień na tym samym uniwersytecie oraz Kurs pomocy psychologicznej Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji Intra.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie oraz w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Współautorka książki Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu?
Prowadzi szkolenia na temat komunikacji z dzieckiem i rodzicami oraz pracy z uczniami i przedszkolakami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Monika Gregorczuk

Psychoterapeutka, trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator. Ukończyła Instytut  Psychologii na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Treningu Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. Jest zaangażowana w realizację projektów dla nauczycieli: „Profesjonalny trener” i „Profesjonalny nauczyciel”. Autorka programów szkoleniowych z zakresu kompetencji osobistych (asertywność, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, praca z grupą, zarządzanie zespołem). Wykłada na Wydziale Psychologii UW (obszar rozwijania kompetencji trenerskich).
Z zamiłowania – podróżniczka. Z natury – optymistka. Z przekonania – człowiek zakochany w pięknie i różnorodności ludzi i świata.

Joanna Nowak

Psycholog, trener, aktywnie działa w sektorze NGO. Ukończyła Instytut  Psychologii na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Akademię Kompetencji Trenerskich w Ośrodku INTRA w Warszawie, a także Kurs retoryki praktycznej i krytyki PAN oraz wiele innych szkoleń. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. Jest psychologiem szkolnym w szkole podstawowej. Od dziesięciu lat prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz obozy letnie w ramach Stowarzyszenia Abeon. Szkoli nauczycieli i wychowawców od kilkunastu lat w ramach autorskich projektów oraz we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Prywatnie pasjonatka podróży, aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

Małgorzata Owczarek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Specjalizuje się w rozwoju psychicznym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z organizacjami, ośrodkami edukacyjnymi i poradniami, pomagając dzieciom i rodzicom, m.in. w Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej oraz w Centrum Terapii SIMULI. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Autorka darmowego ebooka dla rodziców dzieci idących do przedszkola oraz artykułów z dziedziny psychologii klinicznej dziecka, rodziny, psychologii rozwojowej i wychowawczej dla rodziców i osób pracujących z dziećmi. Prowadzi stronę internetową www.malgorzataowczarek.pl.

Dorota Trzaska

Absolwentka psychologii społecznej i klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: terapia rodzin. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "Intra", Kurs Interwencji Kryzysowej, szkolenie i staże w zakresie SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania) w pracy z dziećmi.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera oraz doświadczającymi trudności rozwojowych i trudności w zachowaniu, integrując podejście SAZ i techniki pracy psychoterapeutycznej (podejście humanistyczne, poznawczo-behawioralne). Bardzo lubi współpracę z rodzicami w zakresie wspierania ich w budowaniu więzi z dziećmi i  umiejętności wychowawczych. Prowadzi psychoterapię również z osobami dorosłymi, integrując podejście neohumanistyczne (terapia skoncentrowana na emocjach, focusing). Odbyła praktyki oraz staże, pracując z dziećmi z ADHD oraz z  dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Prowadziła warsztaty dotyczące asertywności dla osób w  kryzysie bezdomności i poszukujących pracy, a także dla pacjentów oddziału terapeutycznego oraz klientów Stowarzyszenia QZmianom.
O pracy z dziećmi myśli tak: Dzieci potrzebują troski i cierpliwości. Zadaniem opiekunów jest nauczenie się okazywania akceptacji tak, by dziecko umiało ją przyjąć. Wtedy zasady i umiejętności stają się tylko dopełnieniem relacji.

Ewa Dalewska

Filolog, pedagog i metodyk, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Dydaktyki Języków Obcych na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Ukończyła również Akademię Trenera Języków PASE.
Wieloletni lektor, nauczyciel i wykładowca, ma doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi. Od 15 lat specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolach – uczy dzieci i szkoli nauczycieli i lektorów językowych.