Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

Nauczycielka mianowana w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Neurologopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczycielka języka angielskiego.