Kontakty z rodzicami

Od relacji nauczyciela, a zwłaszcza wychowawcy z rodzicami zależy bardzo dużo. Bez dobrej komunikacji i współpracy trudniej się realizuje cele edukacyjne i wychowawcze. Podpowiadamy, jak zadbać o dobre relacje z opiekunami uczniów i przedszkolaków, ale także jak bronić granic swojej prywatności i asertywnie reagować, gdy są one przekraczane.