Prezentujemy tu materiały poświęcone relacjom nauczyciela, a zwłaszcza wychowawcy z klasą. Podpowiadamy, jak je kształtować i jak dbać o pozytywne nastawienie uczniów do samych siebie i do nauczyciela.
Znajdują się tu porady, ale też scenariusze zajęć na godziny wychowawcze.

Czytaj więcej

Prezentujemy materiały na temat efektywnego nauczania, stosowania metod aktywizujących i motywujących uczniów do pracy. Podpowiadamy, jak sprawić, że uczniowie będą brali odpowiedzialność za efekty kształcenia i będą świadomi, czego i po co się uczą.

Czytaj więcej

Zamieszczamy scenariusze zajęć i propozycje projektów dla przedszkolaków.

Czytaj więcej

Przedstawiamy scenariusze zajęć i propozycje projektów edukacyjnych dla uczniów klas 1-3.

Czytaj więcej

Przedstawiamy scenariusze zajęć i propozycje projektów edukacyjnych dla uczniów klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

Przedstawiamy propozycje projektów edukacyjnych dla uczniów klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

Zamieściliśmy tu materiały dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. akty prawne, miniprzewodnik po dokumentach wydawanych przez poradnie, przykładowe dokumenty związane z SPE. Omawiamy zadania pedagoga, psychologa, logopedy. Znajdują się tu także publikacje na temat pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, z dziećmi o szczególnych uzdolnieniach i innymi.

Czytaj więcej

Szukacie pomysłów na różne szkolne imprezy i święta? Może spodoba wam się któraś z naszych propozycji.

Czytaj więcej

Od relacji nauczyciela, a zwłaszcza wychowawcy z rodzicami zależy bardzo dużo. Bez dobrej komunikacji i współpracy trudniej się realizuje cele edukacyjne i wychowawcze. Podpowiadamy, jak zadbać o dobre relacje z opiekunami uczniów i przedszkolaków, ale także jak bronić granic swojej prywatności i asertywnie reagować, gdy są one przekraczane.

Czytaj więcej

Awans zawodowy nauczycieli wielu osobom kojarzy się z gąszczem wciąż zmieniających się przepisów. Staramy się być na bieżąco i pomóc Wam przejść ścieżkę awansu bez problemów.

Czytaj więcej