Webinary i inne szkolenia on-line

Co to jest webinar?

Webinar to szkolenie prowadzone przez Internet w czasie rzeczywistym, ale dostępne także przez jakiś czas, np. 24 godziny, po jego zakończeniu.

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w takim szkoleniu, otrzymują link, który będzie aktywny przez określony czas, np. pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia i przez kolejne 24 godziny.
Z linku można skorzystać w trakcie trwania szkolenia, ale także później, jeśli chce się czegoś wysłuchać / coś obejrzeć ponownie albo po raz pierwszy, bo nie było to możliwe na żywo.

Szkolenie jest prowadzone przez trenera. Uczestnicy go słyszą i mogą zobaczyć, widzą także przygotowaną przez niego prezentację i inne materiały. Mogą także w trakcie szkolenia zadawać pytania na czacie, pisząc je. Pytania są widoczne dla trenera i innych osób biorących udział w szkoleniu.

Ponadto uczestnicy dostają materiały tekstowe, z których korzystają w trakcie szkolenia, ale także po nim. Materiały są wysyłane mejlem albo dostępne do pobrania pod przesłanym linkiem.

Organizator szkolenia widzi, czy osoby, które się na nie zgłosiły, rzeczywiście w nim uczestniczyły, i tylko tym osobom są wysyłane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na webinar

Zgłoszenia na webinar dokonuje się poprzez wypełnienie formularza.