Superwizje dla nauczycieli

Czym jest superwizja i na czym polega?

Superwizja kojarzy się przede wszystkim z pracą psychoterapeuty, który regularnie spotyka się z innym specjalistą i konsultuje z nim swoje działania. Celem superwizji, która może przebiegać indywidualnie lub grupowo, jest pogłębienie refleksji nad własną pracą. Środkiem do tego celu jest dyskusja, wymiana doświadczeń, spojrzenie na własne działania z perspektywy innego specjalisty. Proponujemy zatem superwizje dla nauczycieli.

Celem superwizji jest udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy borykają się z konkretnym problemem dotyczącym jednego ucznia albo grupy czy całej klasy.

Na czym to będzie polegało?

 • Superwizję – indywidualną lub grupową – prowadzi psycholog, psychoterapeuta lub pedagog, który pełni funkcje superwizora.
 • Nauczyciel omawia problem – przedstawia opis ucznia, sytuację w klasie, podejmowane działania. W miarę możliwości prezentuje opinię z poradni (oczywiście bez danych osobowych).
 • Superwizor za pomocą pytań pomaga poszerzyć rozumienie ucznia czy sytuacji klasowej, z którą zgłosił się nauczyciel, i znaleźć skuteczne kierunki oraz metody pracy z dzieckiem/klasą.
 • Podczas superwizji grupowej nauczyciel poznaje punkt widzenia innych nauczycieli, możliwa jest wymiana doświadczeń.
 • Powstaje plan pomocowy dla ucznia/klasy.

Co może być przedmiotem superwizji?

 • problemy w pracy z uczniem z zaburzeniem rozwojowym lub psychicznym
 • praca z uczniem, u którego występują trudności emocjonalne
 • trudne sytuacje w klasie związane np. z relacjami między uczniami

Superwizja może też polegać na obserwacji pracy nauczyciela w placówce, w której jest on zatrudniony (na co musi wyrazić zgodę dyrektor), i na omówieniu obserwowanych zajęć – przy zachowaniu pełnej dyskrecji.

Specjaliści prowadzący superwizje w NODN Supernauczyciel:

 • psycholog Barbara Kołtyś
 • pedagog Małgorzata Salamon
 • psycholog Dorota Trzaska

Koszt superwizji: 115 zł superwizja grupowa, 200 zł superwizja indywidualna, 300 zł superwizja polegająca na obserwacji zajęć przez naszego specjalistę.