Sieć współpracy

Temat pracy sieci: Doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli przedszkolnych w duchu dobrej dyscypliny

supernauczycielOgólne założenia sieci

Sieć będzie skupiała 15-20 nauczycieli pracujących w kilku przedszkolach (3-4). Powstanie z myślą o tych, którzy chcieliby doskonalić umiejętność pracy z grupą i dzieckiem, w szczególności rozwiązywania trudności wychowawczych w duchu dobrej dyscypliny i porozumienia bez przemocy. Chcemy wspierać nauczycieli z małym stażem pracy lub dopiero rozpoczynających pracę w przedszkolu, ale także tych, którzy odczuwają objawy wypalenia zawodowego i szukają inspiracji.

Celem sieci będzie rozwój kompetencji, dzięki którym nauczyciele:

 • będą świadomi wpływu własnej postawy na zachowania dzieci;
 • będą umieli diagnozować przyczyny niepożądanych postaw i zachowań dzieci w kontekście ich etapu rozwoju i ewentualnych deficytów rozwojowych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych, sytuacji emocjonalnej, rodzinnej i społecznej;
 • będą podejmować świadome działania sprzyjające rozwojowi dzieci z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb;
 • będą podejmować świadome działania kształtujące relacje w grupie, tak aby zaspokajała ona potrzeby dzieci;
 • będą umiejętnie rozwiązywać problemy wychowawcze.

 Sposoby realizacji celów w ramach sieci:

 • udział w spotkaniach o charakterze szkoleniowym (raz w semestrze)
 • udział w spotkaniach superwizyjnych, których celem będzie wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, wspólne wypracowywanie rozwiązań i uzyskanie wsparcia eksperta (raz w semestrze);
 • udział w zajęciach otwartych (raz w ciągu roku)
 • współpraca z wykorzystaniem platformy edukacyjnej – dyskusje na forum, udział w czatach, dostęp do materiałów udostępnionych przez NODN „Supernauczyciel”, dzielenie się materiałami opracowanymi przez członków sieci.

Szkolenia proponowane uczestnikom sieci:

 • Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej
 • Jak być żyrafą, a nie szakalem – o porozumieniu bez przemocy
 • Arteterapia w pracy z dziećmi. Pomysły i inspiracje
 • Asertywność i budowanie relacji z rodzicami przedszkolaków

Koordynator sieci: mgr Justyna Klimek.

Planowane działania związane z uruchomieniem sieci

 • Do 15 września rozesłanie informacji o sieci do placówek przedszkolnych.
 • Do 25 września przyjmowanie zgłoszeń z placówek.
 • Do 10 października spotkanie informacyjno-integracyjne, ustalenie zasad współpracy, doprecyzowanie potrzeb uczestników, ustalenie celów i harmonogramu działań.

Finansowanie sieci: ze środków placówek przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli oraz ze środków własnych nauczycieli.