Grant na bezpłatne szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe nauczycieli

W 2022 roku realizowaliśmy grant Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształcenia na odległość. Grant został nam przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. W tym roku będziemy ubiegać się o przyznanie nowych środków, ponieważ wkrótce rozpocznie się nabór wniosków w trzeciej fazie konkursu grantowego. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat szkoleń, które mamy nadzieję wkrótce dla Państwa organizować. Można już nadsyłać wstępne deklaracje udziału w grancie. Więcej informacji

Wspieramy i inspirujemy – zapraszamy na wyjątkowe szkolenia dla nauczycieli

Najważniejszym zadaniem nauczycieli jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do ich harmonijnego rozwoju, towarzyszenie im w odkrywaniu świata i pomoc w zrozumieniu samych siebie, innych ludzi oraz złożoności tego, co nas otacza. Podpowiadamy, jak to robić – mądrze i skutecznie

Aktualności

Poniżej podajemy terminy szkoleń, które odbywają się w czasie rzeczywistym. Są to zarówno szkolenia stacjonarne, jak i prowadzone online. Oprócz tego można w dowolnym momencie zrealizować szkolenia dostępne na platformie Moodle i nagrane webinary. W każdym wypadku uczestnicy otrzymują materiały dodatkowe i zaświadczenia.
Formularze zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Zgłoszenia

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych do skorzystania z trzech szkoleń, które prowadzi Robert Chamczyk – egzaminator i były ekspert CKE. Wszystkie szkolenia (dotyczące wypowiedzi argumentacyjnych, lektur obowiązkowych i rozwiązań praktycznych w związku z przygotowaniem uczniów do egzaminu ósmoklasisty) są prowadzone w sposób praktyczny. Uczestnicy otrzymują przed szkoleniem różne ćwiczenia, które są realizowane w trakcie zajęć. Czytaj więcej

Mamy też atrakcyjną ofertę dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolengo. Przy zakupie więcej niż jednego szkolenia spośród wszystkich dostępnych na platformie Moodle i nagranych webinarów cena za każde jest niższa niż przy zakupie pojedynczego. Można też wziąć udziału w szkoleniu na żywo. Czytaj więcej

2 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Na ścieżce awansu zawodowego zgodnie z najnowszym rozporządzeniem
4 lutego godz. 9.30-12.45 – szkolenie on-line Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne
6 lutego godz. 16.30-19.00 – szkolenie on-line
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
7 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Pierwsze kroki w programowanie, czyli kodowanie dla laików
8 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Muzyka w klasach 1-3. Grać też każdy może
11 lutego godz. 10.00-16.30 – warsztaty stacjonarne Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania Ireny Macjhrzak
13 lutego godz. 16.30-19.00 – szkolenie on-line Jak rozwijać umiejętność uczenia się?
14 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Ortografia krok po kroku w klasach 1-3
15 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Gramatyka krok po kroku w klasach 1-3
15 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Jak pobudzać kreatywność własną i uczniów?
16 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Eksperyment i obserwacja – o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych
22 lutego godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Przedszkolak wysoko wrażliwy
23 lutego godz. 18.00-20.30 (cz. 1 on-line) i 4 marca godz. 10.00-14.30 (cz. 2 stacjonarna) Metoda Labana w pracy z dziećmi
1 marca godz. 17.15-20.15 – szkolenie on-line Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu
18 marca godz. 9.30-16.00 – warsztaty stacjonarne Jak makiem zasiał – jak wyciszać dzieci w wieku 3-10 lat i wzmacniać ich zdolność koncentracji

Kurs kierowników wypoczynku

Osoby, które chciałyby uzyskać uprawnienia do bycia kierownikiem kolonii, obozu, zimowiska czy półkolonii, zapraszamy na stacjonarny, jednodniowy kurs kierowników wypoczynku. Najbliższe terminy: 31 stycznia. Więcej informacji

Szalony entuzjasta i solidny rzemieślnik – szkolenia dla nauczycieli poszukujących

W błyskawicznie zmieniającym się świecie nauczyciele muszą szukać nowych rozwiązań i metod pracy, czyli rozwijać kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne, dzięki którym będą w stanie uczyć efektywnie – tzn. rozwijać potencjał ucznia w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania.

Na szkoleniach w Supernauczycielu wspieramy i inspirujemy, dzielimy się wiedzą i sprawdzonymi pomysłami, pomagamy zrozumieć uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), i znaleźć do nich klucz. Podpowiadamy, jak wspierać rozwój dzieci najmłodszych, podejmować działania profilaktyczne, organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i radzić sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni, ale wciąż twórczy i poszukujący nauczyciele – szaleni entuzjaści i solidni rzemieślnicy, którzy lubią uczyć, a także empatyczni psychologowie i pedagodzy, których cechuje rzetelny profesjonalizm.

Wszyscy oni służą Państwu pomocą, wspierają w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności podczas szkoleń i warsztatów otwartych, superwizji oraz w ramach sieci współpracy.

Warsztaty stacjonarne i szkolenia on-line, czyli doskonalenie nauczycieli w XXI wieku

W ośrodku Supernauczyciel staramy się spełniać Państwa oczekiwania i zaspokajać potrzeby. Wiemy, że nic nie zastąpi kontaktu z innymi ludźmi, możliwości podzielenia się refleksjami i spostrzeżeniami, wymiany doświadczeń, uczestniczenia w ćwiczeniach i zabawach, dlatego organizujemy szkolenia stacjonarne, których harmonogram jest na bieżąco aktualizowany.

Mamy jednak także świadomość, że nie każdy i nie zawsze może do nas przyjechać, dlatego systematycznie wzbogacamy ofertę szkoleń on-line na platformie Moodle. Można je realizować w dogodnym dla siebie czasie i zapoznawać się z materiałami sukcesywnie. Prowadzimy także webinary, czyli szkolenia na żywo (harmonogram jest dostępny w zakładce szkoleń e-learningowych).

Awans zawodowy nauczycieli, czyli od stażysty do supernauczyciela

W naszej ofercie mamy nie tylko szkolenia dla pedagogów z zakresu psychologii, pedagogiki czy metod nauczania, ale także inne – wspierające rozwój własny nauczycieli i pomocne w osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Wspieramy w doskonaleniu tzw. umiejętności miękkich – zdolności komunikacyjnych, asertywnego kształtowania relacji z rodzicami uczniów i współpracownikami, świadomym kształtowaniu własnego wizerunku, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli
  • Warsztaty metodyczne
  • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Nowoczesne technologie
  • Edukacja polonistyczna, matematyczna, artystyczna i inne
  • Ocenianie kształtujące
  • Metody aktywizujące
  • Rozwój własny nauczyciela
  • Prawo oświatowe