AKREDYTACJA DLA PLACÓWKI DOSKONALENIA

Do 31 sierpnia 2019 r. wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli musiały uzyskać akredytacje przyznawane przez kuratorów oświaty. Te, które jej nie otrzymały, uległy likwidacji z dniem 1 września 2019 r. (podstawa prawna: art. 320 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

25 sierpnia Mazowiecki Kurator Oświaty przyznał akredytację NODN "Supernauczyciel".

 

SUPERWIZJA DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do udziału w superwizjach dla nauczycieli, których celem jest udzielenie wsparcia w rozwiązaniu konkretnych problemów z uczniem lub całą klasą. Na superwizję warto się zgłosić, gdy mamy trudności w pracy z uczniem z zaburzeniem rozwojowym, psychicznym, niepełnosprawnością, trudnościami emocjonalnymi, a także gdy pojawiają się trudne sytuacje wychowawcze w klasie.

Jeśli Twoim działaniom towarzyszy uczucie niepewności, pojawiają się pytania: „Czy dobrze robię?, „Czemu to nie działa?, „O co tu chodzi?”, a także gdy czujesz zmęczenie, bezsilność, wypalenie w pracy to oznacza, że warto skorzystać ze wsparcia i inspiracji, które daje superwizja. Termin najbliższej: 14 maja. Więcej informacji: Superwizje dla nauczycieli.

 

 

Materiały do pobrania

NMateriały do pobraniaa naszym portalu znajdują się bezpłatne lub w niewysokiej cenie materiały do pobrania: scenariusze lekcji i godzin wychowawczych, artykuły na temat pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rady dotyczące współpracy z rodzicami, scenariusze imprez i przedstawień szkolnych. 

Można kupić pojedynczy tekst lub opłacić abonament umożliwiający pobieranie materiałów bez ograniczeń.

Przejdź do strony z materiałami