Wspieramy i inspirujemy – zapraszamy na wyjątkowe szkolenia dla nauczycieli

Najważniejszym zadaniem nauczycieli jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do ich harmonijnego rozwoju, towarzyszenie im w odkrywaniu świata i pomoc w zrozumieniu samych siebie, innych ludzi oraz złożoności tego, co nas otacza. Podpowiadamy, jak to robić – mądrze i skutecznie.

Aktualności

W lipcu zapraszamy do udziału w szkoleniach na platformie Moodle oraz w webinarach, które zostały nagrane.
Szkolenia stacjonarne i prowadzone on-line będą się odbywały od połowy sierpnia. Na wszystkie warsztaty i webinary można się zgłaszać za pomocą formularzy dostępnych w zakładce Zgłoszenia

22 sierpnia godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Poszła Ola do przedszkola – jak wspierać dziecko i rodziców w procesie adptacji
23 sierpnia godz. 10.00-14.00 – warsztaty I wszystko gra – zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i szkole
24 sierpnia godz. 10.00-14.00 – warsztaty Tęczowe zabawy z chustą i folią malarską
25 sierpnia
godz. 10.00-12.30 – szkolenie on-line Dobrostan psychiczny nauczyciela, czyli jak zadbać o siebie
25 sierpnia godz. 16.00-20.00 – warsztaty I wszystko gra – zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i szkole
3 września godz. 10.00-16.30 –
warsztaty Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
10 września godz. 9.30-14.15 – warsztaty Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej
13 września godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (webinar)
17 września godz. 9.30-13.30 – warsztaty I wszystko gra – zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i szkole
20 września godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Kreatywne zabawy słowem w przedszkolu i klasach 1-3
20 września godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym (webinar)
24 września godz. 9.30-14.15 – warsztaty Jak makiem zasiał – jak wyciszać dzieci w wieku 3-10 lat i wzmacniać ich zdolność koncentracji
29 września godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Trening motywacji i efektywne zarządzanie czasem w środowisku szkolnym
1 października godz. 9.30-14.15 – warsztaty Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (warsztaty)
8 października godz. 9.30-12.45 – szkolenie on-line Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty (webinar)
8 października godz. 9.30-14.15 – warsztaty Kształtowanie w przedszkolu gotowości do nauki czytania i pisania cz.1
11 października godz. 16.30-19.45 – warsztaty Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar)
22 października godz. 9.30-14.15 – warsztaty Kształtowanie w przedszkolu gotowości do nauki czytania i pisania cz.2

Szalony entuzjasta i solidny rzemieślnik – szkolenia dla nauczycieli poszukujących

W błyskawicznie zmieniającym się świecie nauczyciele muszą szukać nowych rozwiązań i metod pracy, czyli rozwijać kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne, dzięki którym będą w stanie uczyć efektywnie – tzn. rozwijać potencjał ucznia w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania.

Na szkoleniach w Supernauczycielu wspieramy i inspirujemy, dzielimy się wiedzą i sprawdzonymi pomysłami, pomagamy zrozumieć uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), i znaleźć do nich klucz. Podpowiadamy, jak wspierać rozwój dzieci najmłodszych, podejmować działania profilaktyczne, organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i radzić sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni, ale wciąż twórczy i poszukujący nauczyciele – szaleni entuzjaści i solidni rzemieślnicy, którzy lubią uczyć, a także empatyczni psychologowie i pedagodzy, których cechuje rzetelny profesjonalizm.

Wszyscy oni służą Państwu pomocą, wspierają w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności podczas szkoleń i warsztatów otwartych, superwizji oraz w ramach sieci współpracy.

Warsztaty stacjonarne i szkolenia on-line, czyli doskonalenie nauczycieli w XXI wieku

W ośrodku Supernauczyciel staramy się spełniać Państwa oczekiwania i zaspokajać potrzeby. Wiemy, że nic nie zastąpi kontaktu z innymi ludźmi, możliwości podzielenia się refleksjami i spostrzeżeniami, wymiany doświadczeń, uczestniczenia w ćwiczeniach i zabawach, dlatego organizujemy szkolenia stacjonarne, których harmonogram jest na bieżąco aktualizowany.

Mamy jednak także świadomość, że nie każdy i nie zawsze może do nas przyjechać, dlatego systematycznie wzbogacamy ofertę szkoleń on-line na platformie Moodle. Można je realizować w dogodnym dla siebie czasie i zapoznawać się z materiałami sukcesywnie. Prowadzimy także webinary, czyli szkolenia na żywo (harmonogram jest dostępny w zakładce szkoleń e-learningowych).

Awans zawodowy nauczycieli, czyli od stażysty do supernauczyciela

W naszej ofercie mamy nie tylko szkolenia dla pedagogów z zakresu psychologii, pedagogiki czy metod nauczania, ale także inne – wspierające rozwój własny nauczycieli i pomocne w osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Wspieramy w doskonaleniu tzw. umiejętności miękkich – zdolności komunikacyjnych, asertywnego kształtowania relacji z rodzicami uczniów i współpracownikami, świadomym kształtowaniu własnego wizerunku, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli
  • Warsztaty metodyczne
  • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Nowoczesne technologie
  • Edukacja polonistyczna, matematyczna, artystyczna i inne
  • Ocenianie kształtujące
  • Metody aktywizujące
  • Rozwój własny nauczyciela
  • Prawo oświatowe