WARSZTATY POLONISTÓW

Nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych zapraszamy na warsztaty metodyczne, związane z przygotowaniem uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
7 marca odbędą się zajęcia Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty, a 12 marca na temat wypowiedzi argumentacyjnych i stosowania kryteriów oceniania wypracowań.

Podczas pierwszego warsztatu zostaną zaprezentowane rozwiązania metodyczne dotyczące omawiania lektur. Uczestnicy będą także analizować zadania egzaminacyjne sprawdzające znajomość lektur oraz ćwiczyć konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych do lektur obowiązkowych. supernauczyciel

W trakcie drugiego zostanie omówiona budowa argumentu i jego rodzaje oraz przeanalizowane zostaną tematy wypracowań i ich konstrukcja. Uczestnicy będą stosowali kryteria oceniania, pracując na autentycznych uczniowskich tekstach.

Szkolenia prowadzi mgr Robert Chamczyk.

Więcej informacji:
Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty
Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań

Formularz zgłoszeniowy

NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE

Nauczycieli przedszkoli zapraszamy na dwa nowe szkolenia: Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci oraz Kompetencje kluczowe w przedszkolu. Termin pierwszego to 19 marca, a drugiego – 28 marca. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Materiały do pobrania

Nsupernauczyciela naszym portalu znajdują się bezpłatne lub w niewysokiej cenie materiały do pobrania: scenariusze lekcji i godzin wychowawczych, artykuły na temat pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rady dotyczące współpracy z rodzicami, scenariusze imprez i przedstawień szkolnych. 

Można kupić pojedynczy tekst lub opłacić abonament umożliwiający pobieranie materiałów bez ograniczeń.

Przejdź do strony z materiałami