Wspieramy i inspirujemy – zapraszamy na wyjątkowe szkolenia dla nauczycieli

Najważniejszym zadaniem nauczycieli jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do ich harmonijnego rozwoju, towarzyszenie im w odkrywaniu świata i pomoc w zrozumieniu samych siebie, innych ludzi oraz złożoności tego, co nas otacza. Podpowiadamy, jak to robić – mądrze i skutecznie.

Aktualności

Poniżej podajemy terminy szkoleń, które odbywają się w czasie rzeczywistym. Są to zarówno szkolenia stacjonarne, jak i prowadzone online. Oprócz tego można w dowolnym momencie zrealizować szkolenia dostępne na platformie Moodle i nagrane webinary. W każdym wypadku uczestnicy otrzymują materiały dodatkowe i zaświadczenia.
Formularze zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Zgłoszenia

Oferta specjalna dla polonistów – szkolenia online

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych do skorzystania z trzech szkoleń, które poprowadzi Robert Chamczyk – egzaminator i były ekspert CKE. Wszystkie szkolenia (dotyczące wypowiedzi argumentacyjnych, lektur obowiązkowych i rozwiązań praktycznych w związku z przygotowaniem uczniów do egzaminu ósmoklasisty) będą prowadzone w sposób praktyczny. Uczestnicy będą wykonywali różne ćwiczenia i dzielili się doświadczeniami. Czytaj więcej

29 września godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Trening motywacji i efektywne zarządzanie czasem w środowisku szkolnym
1 października godz. 9.30-14.15 – warsztaty Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (warsztaty)
1 października godz. 9.30-14.15 – warsztaty Muzyka w klasach 1-3. Proste pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć
1 października godz. 14.00-16.30 – szkolenie on-line Arteterapia na co dzień w przedszkolu i szkole
3 października godz. 17.00-20.00 – szkolenie on-line Kurs kierowników wycieczek szkolnych (webinar)
4 października godz. 17.00-19.30  – szkolenie on-line Dobrostan psychiczny nauczyciela, czyli jak zadbać o siebie
5 października godz. 17.00-2015 – Trening umiejętności społecznych jako grupowa pomoc dzieciom cz. 1 online (cz. 2 stacjonarnie – 22.10)
6 października godz. 19.00-20.30 – wprowadzenie online do warsztatów Metoda Labana w pracy z dziećmi
8 października godz. 9.30-12.45 – szkolenie on-line Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty (webinar)
8 października godz. 9.30-14.15 – warsztaty Kształtowanie w przedszkolu gotowości do nauki czytania i pisania cz.1
11 października godz. 16.30-19.45 – warsztaty Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar)
12 października godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Niejadek z zaburzeniami rozwoju procesów integracji sensorycznej
13 października godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Ortografia krok po kroku w klasach 1-3
15 października godz. 9.00-12.00 – szkolenie on-line Integracja sensoryczna na co dzień w przedszkolu i szkole
15 października godz. 9.30-15.00 – warsztaty Metoda Labana w pracy z dziećmi
15 października godz. 9.30-13.30 – warsztaty I wszystko gra – zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i szkole
18 października godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Na ścieżce awansu zawodowego zgodnie z najnowszym rozporządzeniem (nauczyciel mianowany i dyplomowany)
19 października godz. 17.00-20.30 – szkolenie online Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu
20 października godz. 17.00-20.30 – szkolenie online Gramatyka krok po kroku w klasach 1-3
22 października godz. 9.30-14.15 – warsztaty Kształtowanie w przedszkolu gotowości do nauki czytania i pisania cz.2
22 października godz. 9.30-13.00 – warsztaty Trening umiejętności społecznych jako grupowa pomoc dzieciom
(cz. 2 szkolenia, cz. 1 online 5.10)
25 października godz. 17.00-19.30  – szkolenie on-line Emisja głosu w zawodzie nauczyciela
2
6 października godz. 17.00-19.30  – szkolenie on-line Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
5 listopada godz. 9.30-12.45 – szkolenie on-line Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne
5 listopada godz. 10.00-16.30 –
warsztaty Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
19 listopada godz. 9.30-14.15 – warsztaty Jak makiem zasiał – jak wyciszać dzieci w wieku 3-10 lat i wzmacniać ich zdolność koncentracji
21 listopada godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej
23 listopada godz. 17.00-19.30 – szkolenie on-line W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi
26 listopada godz. 9.30-17.00 – warsztaty Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej

Szalony entuzjasta i solidny rzemieślnik – szkolenia dla nauczycieli poszukujących

W błyskawicznie zmieniającym się świecie nauczyciele muszą szukać nowych rozwiązań i metod pracy, czyli rozwijać kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne, dzięki którym będą w stanie uczyć efektywnie – tzn. rozwijać potencjał ucznia w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania.

Na szkoleniach w Supernauczycielu wspieramy i inspirujemy, dzielimy się wiedzą i sprawdzonymi pomysłami, pomagamy zrozumieć uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), i znaleźć do nich klucz. Podpowiadamy, jak wspierać rozwój dzieci najmłodszych, podejmować działania profilaktyczne, organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i radzić sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni, ale wciąż twórczy i poszukujący nauczyciele – szaleni entuzjaści i solidni rzemieślnicy, którzy lubią uczyć, a także empatyczni psychologowie i pedagodzy, których cechuje rzetelny profesjonalizm.

Wszyscy oni służą Państwu pomocą, wspierają w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności podczas szkoleń i warsztatów otwartych, superwizji oraz w ramach sieci współpracy.

Warsztaty stacjonarne i szkolenia on-line, czyli doskonalenie nauczycieli w XXI wieku

W ośrodku Supernauczyciel staramy się spełniać Państwa oczekiwania i zaspokajać potrzeby. Wiemy, że nic nie zastąpi kontaktu z innymi ludźmi, możliwości podzielenia się refleksjami i spostrzeżeniami, wymiany doświadczeń, uczestniczenia w ćwiczeniach i zabawach, dlatego organizujemy szkolenia stacjonarne, których harmonogram jest na bieżąco aktualizowany.

Mamy jednak także świadomość, że nie każdy i nie zawsze może do nas przyjechać, dlatego systematycznie wzbogacamy ofertę szkoleń on-line na platformie Moodle. Można je realizować w dogodnym dla siebie czasie i zapoznawać się z materiałami sukcesywnie. Prowadzimy także webinary, czyli szkolenia na żywo (harmonogram jest dostępny w zakładce szkoleń e-learningowych).

Awans zawodowy nauczycieli, czyli od stażysty do supernauczyciela

W naszej ofercie mamy nie tylko szkolenia dla pedagogów z zakresu psychologii, pedagogiki czy metod nauczania, ale także inne – wspierające rozwój własny nauczycieli i pomocne w osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Wspieramy w doskonaleniu tzw. umiejętności miękkich – zdolności komunikacyjnych, asertywnego kształtowania relacji z rodzicami uczniów i współpracownikami, świadomym kształtowaniu własnego wizerunku, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli
  • Warsztaty metodyczne
  • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Nowoczesne technologie
  • Edukacja polonistyczna, matematyczna, artystyczna i inne
  • Ocenianie kształtujące
  • Metody aktywizujące
  • Rozwój własny nauczyciela
  • Prawo oświatowe