Wspieramy i inspirujemy – zapraszamy na wyjątkowe kursy dla nauczycieli

Najważniejszym zadaniem nauczycieli jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do ich harmonijnego rozwoju, towarzyszenie im w odkrywaniu świata i pomoc w zrozumieniu samych siebie, innych ludzi oraz złożoności tego, co nas otacza. Podpowiadamy, jak to robić – mądrze i skutecznie.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniach stacjonarnych  i e-learningowych na platformie Moodle oraz w webinarach, które zostały nagrane lub są prowadzone na żywo.

2 listopada Gramatyka krok po kroku w klasach 1-3 (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
3 listopada W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
6 listopada Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w przedszkolu cz. 2 (warsztaty stacjonarne – 6 godzin dydaktycznych)
6 listopada Arteterapia na co dzień w przedszkolu i szkole (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
8 listopada Księgi, książki, książeczki – jak i dlaczego warto tworzyć je z dziećmi? (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
9 listopada Ortografia krok po kroku w klasach 1-3 (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
10 listopada Kto w trawie chodzi, kto po niebie lata? – prawie wszystko o metodzie projektów w edukacji przyrodniczej (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
13 listopada Kręć się, chusto kolorowa – zabawy z chustą animacyjną (warsztaty stacjonarne – 5 godzin dydaktycznych)
16 listopada Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w klasach 1-3 (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
17 listopada Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
19 listopada Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
20 listopada Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak (warsztaty stacjonarne – 7 godzin dydaktycznych)
22 listopada Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
23 listopada Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
24 listopada Dlaczego Ziemia ma gorączkę? – jak uczyć o kryzysie klimatycznym? (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)
27 listopada Diagnoza gotowości szkolnej w praktyce (szkolenie stacjonarne – 4 godziny dydaktyczne)
27 listopada Jak makiem zasiał – zajęcia wyciszajace i skupiające uwagę (szkolenie stacjonarne – 5 godzin dydaktycznych)
29 listopada Czy utoniemy w morzu śmieci? – jak uczyć o globalnym problemie gospodarowania odpadami? (szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne)

Harmonogram bieżących szkoleń on-line

Harmonogram szkoleń stacjonarnych.

Szalony entuzjasta i solidny rzemieślnik – szkolenia dla nauczycieli poszukujących

W błyskawicznie zmieniającym się świecie nauczyciele muszą szukać nowych rozwiązań i metod pracy, czyli rozwijać kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne, dzięki którym będą w stanie uczyć efektywnie – tzn. rozwijać potencjał ucznia w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania.

Na szkoleniach w Supernauczycielu wspieramy i inspirujemy, dzielimy się wiedzą i sprawdzonymi pomysłami, pomagamy zrozumieć uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), i znaleźć do nich klucz. Podpowiadamy, jak wspierać rozwój dzieci najmłodszych, podejmować działania profilaktyczne, organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i radzić sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni, ale wciąż twórczy i poszukujący nauczyciele – szaleni entuzjaści i solidni rzemieślnicy, którzy lubią uczyć, a także empatyczni psychologowie i pedagodzy, których cechuje rzetelny profesjonalizm.

Wszyscy oni służą Państwu pomocą, wspierają w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności podczas szkoleń i warsztatów otwartych, superwizji oraz w ramach sieci współpracy.

Warsztaty stacjonarne i szkolenia on-line, czyli doskonalenie nauczycieli w XXI wieku

W ośrodku Supernauczyciel staramy się spełniać Państwa oczekiwania i zaspokajać potrzeby. Wiemy, że nic nie zastąpi kontaktu z innymi ludźmi, możliwości podzielenia się refleksjami i spostrzeżeniami, wymiany doświadczeń, uczestniczenia w ćwiczeniach i zabawach, dlatego organizujemy szkolenia stacjonarne, których harmonogram jest na bieżąco aktualizowany.

Mamy jednak także świadomość, że nie każdy i nie zawsze może do nas przyjechać, dlatego systematycznie wzbogacamy ofertę szkoleń on-line na platformie Moodle. Można je realizować w dogodnym dla siebie czasie i zapoznawać się z materiałami sukcesywnie. Prowadzimy także webinary, czyli szkolenia na żywo (harmonogram jest dostępny w zakładce szkoleń e-learningowych).

Awans zawodowy nauczycieli, czyli od stażysty do supernauczyciela

W naszej ofercie mamy nie tylko szkolenia dla pedagogów z zakresu psychologii, pedagogiki czy metod nauczania, ale także inne – wspierające rozwój własny nauczycieli i pomocne w osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Wspieramy w doskonaleniu tzw. umiejętności miękkich – zdolności komunikacyjnych, asertywnego kształtowania relacji z rodzicami uczniów i współpracownikami, świadomym kształtowaniu własnego wizerunku, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli
  • Warsztaty metodyczne
  • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Nowoczesne technologie
  • Edukacja polonistyczna, matematyczna, artystyczna i inne
  • Ocenianie kształtujące
  • Metody aktywizujące
  • Rozwój własny nauczyciela
  • Prawo oświatowe

Materiały do pobrania

Nsupernauczyciela naszym portalu znajdują się bezpłatne lub w niewysokiej cenie materiały do pobrania: scenariusze lekcji i godzin wychowawczych, artykuły na temat pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rady dotyczące współpracy z rodzicami, scenariusze imprez i przedstawień szkolnych. 

Można kupić pojedynczy tekst lub opłacić abonament umożliwiający pobieranie materiałów bez ograniczeń.

Przejdź do strony z materiałami