Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Charakterystyka egzaminu – opis arkusza egzaminacyjnego oraz charakterystyka zadań.
  • Konstruowanie zadań do lektur obowiązkowych oraz innych tekstów kultury.
  • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.