Pomysły na zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia cz. 1:

  • Dźwięk, ruch i emisja głosu – ćwiczenia i zabawy kształcące aparat mowy.
  • Śpiew – nowe metody uczenia się piosenek, śpiew i ruch.
  • Nastrój muzyki, muzyka i emocje, ćwiczenia aktywnego słuchania – świadomy dobór utworów muzycznych, propozycje zajęć muzycznych dotykających emocji dzieci.
  • Ciekawe wykorzystanie instrumentów perkusyjnych – nazwy instrumentów, ćwiczenia muzyczno-‑rytmiczne, propozycje zabaw z instrumentami.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe jako element historii – interaktywne zajęcia muzyczne dla dzieci, łączące różne formy działań artystycznych.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe kształcące poczucie przestrzeni oraz kontakt z własnym ciałem.
  • Elementy muzykoterapii.
  • Tańce integracyjne.

Zagadnienia cz. 2:

  • Ruch jako podstawowy element ekspresji dziecka.
  • Muzyka i zmysły – ćwiczenia rozwijające zmysły, wykorzystujące muzykę i elementy dramy.
  • Zabawy muzyczno-rytmiczne – muzyka, ruch i rytm.
  • Tańce integracyjne.
  • Wykorzystanie muzyki klasycznej w zajęciach muzyczno-‑ruchowych.
  • Metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss.
  • Proste układy taneczne.
  • Kroki do krakowiaka, polki – propozycje układów.
  • Zabawy muzyczne z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
  • Propozycje filmików muzycznych dla dzieci.
  • Elementy muzykoterapii.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 105 zł za każdą część.

Można wziąć udział tylko w jednej części, można odwrócić kolejność. Zaświadczenia za każdą część wystawiamy osobno.