I Festiwal Nauczycieli

Konferencja organizowana przez portal 18h.pl i NODN Supernauczyciel

Termin: 24 listopada 2018 r.

Miejsce: hotel Trylogia, Zielonka k. Warszawy, ul. Poniatowskiego 46

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, metodycy, eksperci wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych.

Cele:

 • podniesienie kompetencji zawodowych
 • kreowanie wizerunku nauczyciela
 • wymiana doświadczeń zawodowych.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

 

 

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do nauczycieli, pedagogów, którzy chcą prawidłowo i atrakcyjnie operować głosem i poznać zasady higieny głosu.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – zajęcia mają charakter praktyczny, wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

 • podstawowe zagadnienia dotyczące emisji głosu (rola dykcji, intonacji, akcentu w procesie mówienia, istotne elementy komunikacji niewerbalnej, które towarzyszą każdej wypowiedzi);
 • ćwiczenia rozluźniające;
 • praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, artykulacyjne;
 • wprawki dykcyjne, ćwiczenia intonacji i akcentu, wierszyki łamiące jęzki;
 • znaczenie higieny głosu w procesie mówienia – poznanie zasad skutecznego zapobiegania chorobom narządu głosu oraz sposobów dbania o głos, by mówić długo, swobodnie i nie odczuwać zmęczenia.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz.

Cena: 110 zł.

Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do nauczycieli, pedagogów, terapeutów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o nowe proste tańce integracyjne i zabawy z wykorzystaniem muzyki..

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z prostymi układami choreograficznymi, które można zastosować w pracy z grupą. Zaprezentowane tańce i pląsy poprawiają kontakty międzyludzkie, uwalniają negatywne emocje, pozwalają wyrazić siebie, poprawiają koncentrację, mogą być uzupełnieniem uroczystości przedszkolnych lub szkolnych, bądź stanowić atrakcyjny dodatek do zajęć dydaktycznych.

Uczestnikom warsztatów zostanie udostępniona muzyka wykorzystana podczas zajęć.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.

Szkolny doradca zawodowy – towarzysz w rozwoju społeczno-zawodowym ucznia

Samoświadomość, czyli wiedza o tym, co robię w danym momencie i po co to robię jest dla mnie ważne, a co najważniejsze – jest kluczowa w procesie wyznaczania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dobre jej zbudowanie oraz znajomość rynku pracy są niezbędne. aby osiągnąć cel zawodowy.

Anna Konkel-Zając

Obecnie żyjemy w dynamicznym świecie nieustannych zmian. Kluczową rzeczą staje się to, aby odkrywać własne pasje, talenty, własny potencjał, co zapoczątkuje inwestycję w siebie ku przyszłości. Człowiek ma szansę czuć satysfakcję z tego, co robi, kiedy pracuje zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, kiedy wierzy w to, co robi, ponieważ jest to zgodne z jego wartościami.

Uwieńczeniem nauki w szkole podstawowej i gimnazjum jest wybór szkoły średniej - tego miejsca, w którym człowiek może kształtować swoje umiejętności i kompetencje niezbędne w przyszłym zawodzie. Dlatego tak istotna staje się rola doradcy zawodowego, który winien być towarzyszem ucznia w jego rozwoju społeczno-zawodowym. W jaki sposób udzielać owego wsparcia? - na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedzi podczas szkolenia.

Uczestnicy: wychowawcy oraz doradcy zawodowi szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Doradczy start w szkole – podstawy prawne i organizacja.
 • Jak tworzyć wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?
 • Jak wspierać uczniów w odkrywaniu indywidualnych zasobów – mocnych stron?
 • Coaching – jak zaplanować interaktywny proces rozwoju ucznia?
 • Przebieg rozmowy doradczej w praktyce.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 110 zł.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej i szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

 

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

 • Obowiązujące akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Współpraca przedszkola/szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Prowadzenie dokumentacji w związku z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Obowiązki nauczycieli wynikające z udzielania w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Prawa rodziców w kontekście pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ich dzieciom.
 • Odpowiedzialność za realizację zadań.
 • Pomoc dzieciom z orzeczeniami.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł