I Festiwal Nauczycieli

Konferencja organizowana przez portal 18h.pl i NODN Supernauczyciel

Termin: 24 listopada 2018 r.

Miejsce: hotel Trylogia, Zielonka k. Warszawy, ul. Poniatowskiego 46

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, metodycy, eksperci wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych.

Cele:

 • podniesienie kompetencji zawodowych
 • kreowanie wizerunku nauczyciela
 • wymiana doświadczeń zawodowych.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej i szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

 

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

 • Obowiązujące akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Współpraca przedszkola/szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Prowadzenie dokumentacji w związku z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Obowiązki nauczycieli wynikające z udzielania w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Prawa rodziców w kontekście pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ich dzieciom.
 • Odpowiedzialność za realizację zadań.
 • Pomoc dzieciom z orzeczeniami.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł

Logopedyczne zabawy grupowe w przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni oraz logopedzi.

 

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

 • Rozwój mowy przedszkolaka – miniwykład.
 • Jak prowadzić ćwiczenia logopedyczne w ramach zajęć podstawowych – dobre praktyki.
 • Gry i zabawy logopedyczne z elementami ćwiczeń integracji sensorycznej – ćwiczenia praktyczne, prezentacja zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych oraz innych.
 • Prezentacja pomocy (płyty, książki) związanych z tematem.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł

Wizerunek współczesnego nauczyciela

Uczestnicy: nauczyciele.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – ćwiczenia praktyczne, tworzenie zadań, ocenianie przykładowych prac.

Zagadnienia:

 • Rola i zadania współczesnego nauczyciela.
 • Nauczyciel jako autorytet.
 • Cechy dobrego nauczyciela.
 • Uczniowie z Pokolenia Z.
 • Nauczyciel w relacji z rodzicami.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 100 zł.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – ćwiczenia praktyczne, tworzenie zadań, ocenianie przykładowych prac.

Zagadnienia:

 • Konstruowanie zadań do lektur obowiązkowych oraz innych tekstów kultury.
 • Stosowanie nowych kryteriów oceniania dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.