Życzymy udanych wakacji, zasłużonego odpoczynku i relaksu.

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – praktyczne rozwiązania

Szkolenie prowadzi ekspert CKE Robert Chamczyk

Termin I: 27 sierpnia 2018, godz. 10.00-14.00

Termin II: 6 września 2018, godz. 16.00-20.00

Miejsce: siedziba NODN Supernauczyciel, ul. Lektykarska 44

Program:

 • Zasady konstruowania zadań do lektur obowiązkowych – ćwiczenia praktyczne.
 • Zastosowanie nowych kryteriów oceniania dłuższych prac pisemnych o charakterze twórczym i argumentacyjnym – ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi. Uczestnicy m.in. będą oceniać autentyczne prace.


 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej i szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

 

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

 • Obowiązujące akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Współpraca przedszkola/szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Prowadzenie dokumentacji w związku z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Obowiązki nauczycieli wynikające z udzielania w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Prawa rodziców w kontekście pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ich dzieciom.
 • Odpowiedzialność za realizację zadań.
 • Pomoc dzieciom z orzeczeniami.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł

Logopedyczne zabawy grupowe w przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni oraz logopedzi.

 

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

 • Rozwój mowy przedszkolaka – miniwykład.
 • Jak prowadzić ćwiczenia logopedyczne w ramach zajęć podstawowych – dobre praktyki.
 • Gry i zabawy logopedyczne z elementami ćwiczeń integracji sensorycznej – ćwiczenia praktyczne, prezentacja zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych oraz innych.
 • Prezentacja pomocy (płyty, książki) związanych z tematem.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł

Wizerunek współczesnego nauczyciela

Uczestnicy: nauczyciele.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – ćwiczenia praktyczne, tworzenie zadań, ocenianie przykładowych prac.

Zagadnienia:

 • Rola i zadania współczesnego nauczyciela.
 • Nauczyciel jako autorytet.
 • Cechy dobrego nauczyciela.
 • Uczniowie z Pokolenia Z.
 • Nauczyciel w relacji z rodzicami.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 100 zł.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – ćwiczenia praktyczne, tworzenie zadań, ocenianie przykładowych prac.

Zagadnienia:

 • Konstruowanie zadań do lektur obowiązkowych oraz innych tekstów kultury.
 • Stosowanie nowych kryteriów oceniania dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.