Drama jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Co to jest drama? Jak i w jakim celu stosować dramę?
  • Zajęcia dramowe na temat emocji.
  • Zajęcia dramowe uwrażliwiające na osoby niepełnosprawne.
  • Poznawanie wybranej postaci (historycznej lub fikcyjnej, np. bajkowej) z wykorzystaniem dramy i zajęć plastycznych.
  • Drama jako wzbogacenie zajęć plastycznych.
  • Pomysły na krótsze i dłuższe projekt dramowe.

Prowadząca: Justyna Klimek.

Cena: 110 zł.