Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

  • Poznanie narzędzi służących do obsługi tablicy interaktywnej.
  • Wykorzystanie tablicy interaktywnej jako tradycyjnej tablicy.
  • Interaktywne karty pracy.
  • Multibook – jak z nim pracować przy użyciu tablicy interaktywnej?
  • Wykorzystanie zasobów internetu w pracy z użyciem tablicy interaktywnej.
  • Planowanie zajęć, podczas których zostanie wykorzystana tablica interaktywna.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 110 zł.