Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Szkolenie prowadzi ekspert CKE Robert Chamczyk

Termin: 20 kwietnia 2018, godz. 16.00-20.00

Miejsce: siedziba NODN Supernauczyciel, ul. Lektykarska 44

Program:

 • Charakterystyka egzaminu – opis arkusza, typy zadań.
 • Konstruowanie zadań do lektur obowiązkowych oraz innych tekstów kultury – ćwiczenia praktyczne.
 • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

 

Warsztaty origami – prezenty na Dzień Mamy i Taty oraz motyle, kwiaty i inne letnie motywy

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Wykonanie dwóch kartek okolicznościowych z przeznaczeniem na Dzień Maty i Taty – elementy origami przestrzennego z koła, kwadratu, owalu oraz scrapbookingu.
 • Wykonanie ramek ozdobnych. Motyw wiatraka, tatoo. Origami przestrzenne z kwadratu, prostokąta.
 • Serduszka z koła, prostokąta i owalu.
 • Kolorowe motyle – origami przestrzenne i płaskie z koła, kwadratu, owalu.
 • Łabędzie – origami przestrzenne z kwadratu.
 • Kwiaty – wykonanie dzwoneczka, rumianku, lilii – origami płaskie i przestrzenne z kwadratu, koła, owalu i formy serduszka.
 • Pomysły na wykonanie różnych liści – w zależności od potrzeb przy tworzeniu kwiatów.

Prowadząca: Elżbieta Firmanty.

Cena: 110 zł

Prosimy o przyniesienie na zajęcia toreb, w które można zapakować wykonane prace.

Jak motywować uczniów do nauki?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów, wizualizacja.

Zagadnienia:

 • Określenie przyczyn niskiej motywacji do nauki: jak dochodzić do źródła przyczyn, określanie rodzajów tych źródeł.
 • Motywacja: czym jest, jak się kształtuje jej dynamika, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Jak zmienić motywację ucznia z wewnętrznej na zewnętrzną?
 • Narzędzia wpływania na motywację – na jej pojawienie się i utrzymanie, m.in. dialog motywujący, konstruowanie wizualizacji, list do siebie, praca ze zniekształceniami poznawczymi (technika poznawczo-behawioralna).
 • Budowanie poczucia własnej wartości jako istotny czynnik motywacji do nauki.
 • Inne czynniki wpływające na chęć do uczenia się.
 • Konstruowanie planu pracy z uczniem, któremu nie chce się uczyć.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Superwizja dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy chcą podnieść jakość ich sposobu pracy z uczniami. 

Czas trwania: 4 godziny.

Grupa: 8 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, dyskusja, wymiana doświadczeń, burza mózgów.

Opis szkolenia

Po wielu szkoleniach otrzymujemy informacje, że nauczyciele potrzebują superwizji swojej pracy, ponieważ spotykają się z trudnymi przypadkami uczniów (zarówno pod kątem wychowawczym, jak i rozwojowym) lub ich rodziców. Samemu często trudno jest wpaść na dobre rozwiązanie problemu w pracy z uczniem. Spotkanie w gronie innych nauczycieli i psychologa daje szansę spojrzenia na sytuację i relację nauczyciel-uczeń lub nauczyciel-rodzice z innego punktu widzenia.

Przy zgłoszeniu proszę o podanie wieku Twoich uczniów. Następnie otrzymasz krótki formularz, który ułatwi prowadzącej zapoznanie się z problemem.

Będziesz mieć możliwość dalszego kontaktu z superwizorem: na czacie moodla, e-mailowo, przez Whatsappa bądz na kolejnej superwizji.  Jest możliwa konsultacja/obserwacja Twojego ucznia i wspólne ułożenie planu pracy.  

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 120 zł.

Jak budować autorytet wśród uczniów?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów.

Zagadnienia:

 • Cechy skutecznego nauczyciela (odniesienie do badań naukowych, omówienie trzech typów nauczycieli).
 • Autodiagnoza – jakim typem nauczyciela jestem; wyznaczenie kierunków pracy nad sobą.
 • Granice – czym są granice, jakie są moje granice oraz jak stawiać granice w kontakcie z uczniami.
 • Metody usprawniające współpracę z uczniami.
 • Co zamiast kar – o konsekwencjach logicznych i naturalnych. Praca nad studium przypadku.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.