Pełna oferta

Prezentujemy całą ofertę szkoleń, które organizujemy w naszym ośrodku jako szkolenia otwarte (można się na nie zgłaszać indywidualnie) lub na zamówienie w placówkach oświatowych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

Osoby zainteresowane szkoleniem, którego nie ma w aktualnym harmonogramie,
prosimy o kontakt: biuro@supernauczyciel.pl; tel. 602-702-123.

Zamówienia szkoleń dla placówek – kontakt jak wyżej.

Rozwijanie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych 

 1. Moja klasa/grupa i trudne sytuacje wychowawcze – kiedy pozwolić, kiedy zabronić?
 2. Dialog motywujący w szkole (wprowadzenie do tematu)
 3. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
 4. Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym
 5. Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem?
 6. Co nam mówią rysunki dzieci?
 7. W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi
 8. Gry i zabawy na dobry klimat w grupie
 9. Gry i zabawy przeciwko agresji
 10. Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej
 11. Poszła Ola do przedszkola – jak wspierać dziecko w procesie adaptacji?
 12. Rozwijanie dojrzałości szkolnej przedszkolaka z uwzględnieniem wyników diagnozy gotowości szkolnej
 13. Diagnoza dzieci przedszkolnych
 14. Jak być dla dzieci żyrafą nie szakalem? (o porozumieniu bez przemocy)

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Praca z uczniem zdolnym metodą tutoringu
 2. Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji
 3. Procedura przerwy i inne metody – jak pracować z dzieckiem z ADHD
 4. Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera
 5. Wizualny organizator i inne metody – jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera
 6. Praca z dzieckiem nieśmiałym
 7. Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci?

Edukacja polonistyczna

 1. Nauczyć czytać – przygotowanie do czytania, przegląd metod nauki czytania
 2. Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
 3. Zaczarowany ołówek – przygotowanie do pisania
 4. Polubić czytanie – ciekawe zajęcia o literaturze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 5. Czytamy i co dalej – ciekawe zajęcia o literaturze dla dzieci w wieku przedszkolnym
 6. Oswoić ortografię – ćwiczenia, gry i zabawy ortograficzne w klasach 1-3
 7. Klucz do ortografii – od gramatyki do dyktand
 8. Twój uczeń mistrzem pióra (dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach 1-3)

Edukacja matematyczna i przyrodnicza

 1. Matematyka? To proste! – gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3
 2. Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu
 3. Pierwsze kroki w programowanie, czyli kodowanie dla laików
 4. Eksperymentowanie jest takie proste – prawie wszystko o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych
 5. Wszędzie dobrze, ale w gnieździe najlepiej – metoda obserwacji w edukacji przyrodniczej
 6. Kto w trawie chodzi, kto po niebie lata – prawie wszystko o metodzie projektów w edukacji przyrodniczej

Edukacja językowa

 1. Angielski w przedszkolu – flashcardy, scenariusze zajęć, rozkłady materiału – jak je tworzyć i jak z nich korzystać?
 2. Angielski w przedszkolu – zabawy, piosenki, dryle językowe i mnóstwo praktycznych porad, jak radzić sobie z przedszkolakami
 3. Speak English! – czyli jak rozgadać swoich uczniów
 4. Kreatywne nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej

Edukacja artystyczna 

 1. Pomysły na zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii
 2. Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss
 3. Pomysły na zajęcia artystyczne w przedszkolu i żłobku
 4. Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 5. Na skraju lasu – prace plastyczne inspirowane światem przyrody
 6. Wiosna tuż, tuż – prace plastyczno-techniczne inspirowane wiosenną przyrodą
 7. Teatr w szkole i przedszkolu
 8. Proste formy teatralne w przedszkolu i szkole
 9. Drama jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 10. Zimowe warsztaty origami. Świąteczne inspiracje
 11. Jesień w origami
 12. Wiosenne warsztaty origami
 13. Kwiatowy ogród – warsztaty origami

Wzbogacanie warsztatu pracy w innych obszarach

 1. Twórcze metody pracy z grupą
 2. Efektywnie, aktywnie, ciekawie – jak pracować metodą projektu
 3. Tęczowe zabawy z chustą i folią malarską
 4. Sprawne ręce – elementy terapii ręki
 5. Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci
 6. Budzimy zmysły – zabawy i różne formy aktywności dla dzieci do lat trzech i starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Ciekawe zajęcia – aktywna grupa (o metodach aktywizujących w przedszkolu
 8. Księgi, książki, książeczki – jak i dlaczego warto tworzyć je z dziećmi w przedszkolu i szkole?
 9. Organizacja pracy w bibliotece szkolnej
 10. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza od A do Z. Teoria i praktyka

Nowoczesne technologie w szkole

 1. Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 2. Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych
 3. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe w klasach 1-3
 4. Prezentacja multimedialna jako interaktywna karta pracy

Rozwój własny nauczyciela

 1. Awans zawodowy w praktyce
 2. Asertywność w relacjach z rodzicami uczniów i przedszkolaków
 3. Asertywność – w poszukiwaniu własnego stylu i komfortu w komunikacji
 4. By nie wyrósł żaden mur – o współpracy z rodzicami
 5. Ja jestem ok, ty jesteś ok – o komunikacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków
 6. Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji z uczniami i współpracownikami
 7. By nie być bezradnym – pierwsza pomoc w praktyce nauczyciela
 8. Kurs kierowników wycieczek szkolnych
 9. Warsztaty emisji głosu
 10. Techniki prezentacji i skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela
 11. Wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela
 12. Piękno z natury – warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych