NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE SZKOLEŃ

19 stycznia odbędzie się po raz pierwszy szkolenie Jak być żyrafą, a nie szakalem? (o porozumieniu bez przemocy).

Zajęcia prowadzi psycholog Barbara Kołtyś, która pokaże różnice między językiem żyrafy a językiem szakala, podpowie, jak się komunikować bez przemocy i doradzi, jak nauczyć wychowanków porozumiewania się językiem serca.

22 stycznia także zapraszamy na nowe warsztaty w naszej ofercie: Integracja sensoryczna na co dzień w przedszkolu i szkole.

Szkolenie prowadzi Małgorzata Chomicz-Kieniewicz. Podpowie, jak w codziennej pracy wprowadzać elementy integracji sensorycznej i jak dostosować otoczenie, żeby dzieci z trudnościami lepiej funkcjonowały w grupie.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

Nauczycielka mianowana w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Neurologopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczycielka języka angielskiego.

Marta Kudła

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek pedagogika oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna. Nauczycielka mianowana w warszawskim przedszkolu nr 12. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Ukończyła szkolenia certyfikacyjne z glottodydaktyki, kinezjologii edukacyjnej, warsztaty taneczne Klanzy, szkolenia z zakresu przeciwdziałania agresji w przedszkolu, umiejętności interpersonalnych, asertywności, zarządzania stresem, instrumentacji i układów choreograficznych do muzyki klasycznej.
Miłośniczka sztuki teatralnej w wykonaniu małych aktorów. Autorka i reżyser wielu przedstawień na scenie Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków „Lalka i ja”. W swojej pracy stara się wdrażać Korczakowską ideę praw dziecka.

Anita Skibińska

Nauczycielka mianowana, trener I stopnia. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (specjalności: nauka o rodzinie i edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, doradztwa  zawodowego z coachingiem i pośrednictwem pracy oraz Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense. Pracowała w Zespole Szkół w Starym Bosewie, gdzie wdrażała ocenianie kształtujące; obecnie jest dyrektorką Społecznego Przedszkola ROiSA – Rozwój i Samodzielność, w którym jest stosowane ocenianie kształtujące. Koordynuje wiele projektów w Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi w Długosiodle.  Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. na temat oceniania kształtującego, tutoringu, komunikacji interpersonalnej.

Katarzyna Kasperkiewicz

Polonistka, pedagog, logopeda.  Po studiach doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z komunikacją, dykcją i emisją głosu.

Justyna Klimek

Justyna KlimekAbsolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Pedagogika, specjalizacja: Edukacja przez Sztukę oraz studiów podyplomowych z zakresu arteterapii. Ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie saksofonu. Jest nauczycielką muzyki w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori w Łodzi. W łódzkim Centrum Kultury Młodych prowadziła interdyscyplinarne zajęcia artystyczne, rozwijające wyobraźnię dzieci, a obecnie prowadzi podobne zajęcia w Przedszkolu Artystycznym „Żyrafki” w Warszawie. Współorganizatorka kolonii artystycznych.

Barbara Kołtyś

Psycholog, terapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność Psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Ukończyła także studia podyplomowe Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień na tym samym uniwersytecie oraz Kurs pomocy psychologicznej Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji Intra.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie oraz w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Współautorka książki Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu?
Prowadzi szkolenia na temat komunikacji z dzieckiem i rodzicami oraz pracy z uczniami i przedszkolakami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ewa Dalewska

Filolog, pedagog i metodyk, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Dydaktyki Języków Obcych na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Ukończyła również Akademię Trenera Języków PASE.
Wieloletni lektor, nauczyciel i wykładowca, ma doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi. Od 15 lat specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolach – uczy dzieci i szkoli nauczycieli i lektorów językowych.

Monika Gregorczuk

Psychoterapeutka, trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator. Ukończyła Instytut  Psychologii na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Treningu Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie i Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. Jest zaangażowana w realizację projektów dla nauczycieli: „Profesjonalny trener” i „Profesjonalny nauczyciel”. Autorka programów szkoleniowych z zakresu kompetencji osobistych (asertywność, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, praca z grupą, zarządzanie zespołem). Wykłada na Wydziale Psychologii UW (obszar rozwijania kompetencji trenerskich).
Z zamiłowania – podróżniczka. Z natury – optymistka. Z przekonania – człowiek zakochany w pięknie i różnorodności ludzi i świata.

Józef Grygo

Ratownik medyczny, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik pogotowia ratunkowego i szpitalnego oddziału ratunkowego. Ma doświadczenie w opiece medycznej nad uczestnikami obozów harcerskich oraz jako ratownik wodny. Jest stałym współpracownikiem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”.

Michał Rzepka

Trener z zakresu emisji głosu, wypalenia zawodowego, stresu, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia szkolnego koła teatralnego; reżyser i instruktor teatralny, autor scenariuszy, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli w Łodzi.