Małgorzata Bykowska

Nauczycielka dyplomowana, bibliotekarka z wieloletnim stażem pracy. Jest absolwentką Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” na kierunku Zarządzanie – Menadżer w bibliotece. W latach 2013-2016 była metodykiem ds. bibliotek szkolnych Miasta St. Warszawy we WCIES. Członek Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Obecnie wiceprezes Oddziału Warszawskiego. Autorka artykułów i  scenariuszy zajęć w czasopismach "Biblioteka w Szkole", "Biblioteka Szkolne Centrum Informacji", "Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza" (wydawnictwo Raabe).
Z zamiłowania filatelistka. Członek Polskiego Związku Filatelistów. W latach 2014-2016 wiceprezes PZF Okręg Warszawski. Była redaktorką naczelną "Filatelisty" – czasopisma Polskiego Związku Filatelistów. Założycielka i opiekunka Młodzieżowych Kół Filatelistycznych w Warszawie. W wolnych chwilach czyta, słucha muzyki, pisze wiersze.