Dorota Trzaska

Absolwentka psychologii społecznej i klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: terapia rodzin. Ukończyła Szkołę Psychoterapii i Psychoedukacji Intra.
Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, integrując techniki innych podejść. Odbyła praktyki oraz staże, pracując z dziećmi z ADHD oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. W Ośrodku Szczęśliwe Dzieci pracuje z dziećmi z autyzmem metodami behawioralnymi. Prowadziła warsztaty dotyczące asertywności dla osób w kryzysie bezdomności i poszukujących pracy, a także dla pacjentów oddziału terapeutycznego oraz klientów Stowarzyszenia QZmianom.