Michał Rzepka

Trener z zakresu emisji głosu, wypalenia zawodowego, stresu, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia szkolnego koła teatralnego; reżyser i instruktor teatralny, autor scenariuszy, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli w Łodzi.